De kwekers van Carl Sales Support

Voor een aantal geselecteerde kwekers is het team van Carl Sales Support dagelijks bezig om vraag en aanbod voor sierteeltproducten maximaal op elkaar te laten aansluiten. De ‘front office’ overlegt permanent met kwekers en afnemers, in de wetenschap dat de ‘back office’ flexibel maar accuraat de transacties voorbereidt en afwikkelt.