Het beste van diverse topkwekers in één!

Voor een aantal geselecteerde kwekers is het team van Carl Sales Support dagelijks bezig om vraag en aanbod voor sierteeltproducten maximaal op elkaar te laten aansluiten. De ‘front office’ overlegt permanent met kwekers en afnemers, in de wetenschap dat de ‘back office’ flexibel maar accuraat de transacties voorbereidt en afwikkelt.

Organisatie, promotie, collectieve aanbiedingen, database, fotografie, beursdeelname en dergelijke zijn in de vertrouwde handen van professionals met jarenlange ervaring. Carl Sales Support heeft de kennis, de kennissen en het marktinzicht om jaarrond een onderscheidend assortiment met grote verkoopkansen aan te bieden. Het bedrijf kent de vraag en de trends in de markt én de processen en producten van de kwekers. In de gehele keten heeft Carl Sales Support kennissen op essentiële schakels.

Doordat het bedrijf een trend of behoefte in de markt op vernieuwende wijze koppelt aan de potentiële mogelijkheden van een kweker, ontstaat een voor de eindconsument aantrekkelijk product dat bijdraagt positie en rendement van kweker en handel.

Carl Sales Support heeft de kennis, de kennissen en het marktinzicht om jaarrond een onderscheidend assortiment met grote verkoopkansen aan te bieden.

‘Verkopen’ is volgens Carl Sales Support een verzamelbegrip dat alleen succesvol kan zijn als alle onderliggende voorwaarden excellent worden ingevuld. Het bedrijf gaat voor een lange termijnrelatie. De taakverdeling in het team staat garant voor een snelle, correcte en efficiënte afwikkeling van transacties en dat mag uniek genoemd worden voor een verkooporganisatie in de sierteeltsector.

Het team van Carl Sales Support